Song, Storytelling

Mother Tongue: Mither Màthair Мати Ana


(Wed 21 Feb: 7:30pm)

Mother. Often the first word we learn in the languages of our elders. But what shapes the words we use to tell our stories and sing our songs as we grow? Join us on International Mother Language Day for a cabaret of story, song and poetry in Gaelic, Scots, BSL, Ukrainian, Crimean Tatar and English.

Featuring contributions from an array of incredible talent, including Elzara Batalova, Màrtainn Mac an t-Saoir, Olga Niekrasova, Tim Porteus & Evie Waddell.

Contributions will be performed in different languages, with context given in English, allowing the languages to be experienced and enjoyed.

Part of Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week). In collaboration with TRACS and the University of Edinburgh Gaelic Writer in Residence and the Department of Celtic and Scottish Studies. The post of Gaelic Writer in Residence at Edinburgh University is part-funded by Bòrd na Gàidhlig.

~~~~~~~~~~

Màthair. ‘s e seo a’ chiad fhacal a chanas sinn mar as àbhaist nar cànan màthaireil. Ach dè bheireas buaidh air na faclan a chleachdas sinn nar sgeulachdan is nar òrain fhad ‘s a tha sinn a’ fàs? Thigibh còmhla rinn air Latha Eadar-nàiseanta nan Cànan Màthaireil airson cèilidh de sgeulachdan, òrain agus bàrdachd ann an Gàidhlig, Albais, BSL, Ukrainian, Crimean Tatar agus Beurla.

Cluinnear sgeulachdan, òrain, bàrdachd is eile anns na cànain eadar-dhealaichte bho Elzara Batalova, Màrtainn Mac an t-Saoir, Olga Niekrasova, Tim Porteus & Evie Waddell, le mìneachadh is còmhradh sa Bheurla.

Thèid an tachartas seo a chumail mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig. ‘s e co-obrachadh a th’ ann eadar TRACS, an Sgrìobhaiche Gàidhlig air Mhuinntearas agus Roinn Ceiltis & Eòlas na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha Bòrd na Gàidhlig a' co-mhaoineachadh dreuchd Sgrìobhaiche Gàidhlig air Mhuinntearas aig Oilthigh Dhùn Èideann.Booking Information

A booking fee of £1.50 is charged per transaction. If you are a Storytelling Centre Supporter please add a full price ticket to the basket. Your discount will be automatically added at checkout.


Get access to
  Event Image

  No performance available for Mother Tongue: Mither Màthair Мати Ana

  Book your tickets for Mother Tongue: Mither Màthair Мати Ana 


  Back to event

  Select seats and ticket type for

  Loading Seatmap...

  Book your tickets for Mother Tongue: Mither Màthair Мати Ana 


  Back to event


  Select seats and ticket type for